VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-05 22:57:22 57%(28/49) 457b5fac4ec4498049c645b2b37785d0

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c7cfe0e52cdf711167883d4932804e8a6edde14517656ec2d9ad812d679e4c3e application/x-executable 2020-01-24 23:58:31
2 a9a4339e5de1c8c36533eed4c4209cb743c94e6fff518dc7e2b896a5fb331163 application/zip 2020-01-24 23:58:21
3 bff9f5a6c79e50ef11dc1c0fe6c0d3d5d776ab3710aaf8b7099d3feb3ad72094 application/x-dosexec 2020-01-24 23:57:41
4 fde6e9f614added42c57e6ffbdb27772369197117e2a686454c9cd8c66188ab1 application/x-dosexec 2020-01-24 23:57:31
5 32be9a89785fcf513a479a704c6fd7de609a829f32be6c7d9f7fa803372ac1dc application/x-dosexec 2020-01-24 23:57:21
6 7a2a16c836ce6dcceb45676682de858d21581677d37d3a68df10087830dd9928 application/x-dosexec 2020-01-24 23:57:11
7 943149ed39dba2c587077e929a4bbf8bc1465e24aa2ef4ee48657be80558d4a7 application/x-dosexec 2020-01-24 23:57:01
8 a385ab52f35626e35369402ea819cba0245efda99917a648d905bb5b2c11de86 application/x-dosexec 2020-01-24 23:56:41
9 b287c9b4c61d2a777b79825cdc832280cebb3b496fa95cb4d9855f0f56e5ad12 application/x-dosexec 2020-01-24 23:56:31
10 164b69911915cbd2610d3fb990f07041244151a7c1dcb84a72914da917b2d989 application/x-dosexec 2020-01-24 23:56:21