VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-13 04:56:01 6%(3/49) 820c9d882c8e4f621361d47c7e1f4d0b

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0ef983f60625cb8378087c505f31078c13486d52e69b779d9e984b66cb0d41d3 application/x-rar 2020-01-29 16:59:26
2 3539481535d1c8c744f06ac0a8a66db2ff54845a67f84ccdd10b53da868a7045 application/x-dosexec 2020-01-29 16:58:54
3 8d3a58d8fa703392becdb3280ee793ccf75845b24690844a2f112af946e1b3d1 text/plain 2020-01-29 16:58:31
4 913f1b97e807843f70f48bbd8085b4e8e318613fc1a2c8881d84215c8a2ae470 application/x-dosexec 2020-01-29 16:58:11
5 fe0f44e67bf91a78c73ba08f61e491bf7ce8faff497de76ba2690fb3803955f3 application/x-dosexec 2020-01-29 16:58:01
6 e47bcdb9bcd03819e30b816e215203a2cf1947e71dfc9b10bac59dceb72cc9f1 application/x-dosexec 2020-01-29 16:57:41
7 df377364fc64f3c4055cf249f8311d89ad200edbfe64a435bc1004d8cb267342 application/x-dosexec 2020-01-29 16:57:31
8 14138cd5557a4b862479c6a01e457b70e4589addc75e18f53e0399d519d982cf application/x-dosexec 2020-01-29 16:57:21
9 7bb8c3a252fd4a88350cfe4947da2765f5aad435c1ccb706cf234e5426070870 application/x-dosexec 2020-01-29 16:57:11
10 3d13d3254961af312c3d5629aef2708f3d5950252b1ddae516270dc13ebbdbb7 application/x-dosexec 2020-01-29 16:57:01