VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-06-12 10:27:41 51%(25/49) e00ac4bd37b856ae0b24ac9f39511fb3

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ เวลา
1 e11fe0ed45ac65485a7ec9bee19613a5905731de18355189a05426470aa8c30d text/html 2020-01-18 15:58:21
2 4c820a6e8050face3e4e3ca9a21941ea4e0a68b511aace48c8664d357f0240fe text/html 2020-01-18 15:58:11
3 60904034f0839d3fb4428f371c53011c1c7946939f7e6384cc534a0590a4cded application/x-dosexec 2020-01-18 15:58:01
4 18e53d51da74bb6a9c56f868b55d1dad431d83eee6a115bef81a84653fe511be application/x-dosexec 2020-01-18 15:57:42
5 53cf66ea4e4411a600310b388cb6d45a95ef2ca4baac680fcc324b5bf468f5e2 application/x-dosexec 2020-01-18 15:57:31
6 66e8602ad71b206a3b773d04d040d4e7a299ca3aa5b5d310ff53527749eba54d application/x-dosexec 2020-01-18 15:57:22
7 008495c9780d9d25e6effc0ac5a5f32b23e3f3c3a5ec6351b463299d1c7bff56 application/x-dosexec 2020-01-18 15:57:11
8 73d2c75b8591f711156318485f7bc1a074c8df48e6d5475bf2bb444dacedebc6 application/x-dosexec 2020-01-18 15:57:02
9 6733c34cb6c18a52f3a28dbbcb5e9c3c3f30f625b5f9b72db7484b5d0cdbfd00 application/x-dosexec 2020-01-18 15:56:42
10 496b9cd9587487b7e26484b294803c7e0b2afa42ca64f0954fbc2a69a66cc0fe application/x-dosexec 2020-01-18 15:56:32