VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-15 08:06:21 53%(26/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0c83511322077f2de4d5508f2cafbe3e87a1b7d573c536c10d24c958e79b236a application/CDFV2-corrupt 2020-01-28 08:58:41
2 6f4f90598918692806b1c4a8a7a0c131b1462bd3d99c36f11267b3bdcdef1bdd application/x-dosexec 2020-01-28 08:58:21
3 38edb5cf2e558f852723bace37e06c45d84892a2d30b098b0305f86f267dfd75 application/x-dosexec 2020-01-28 08:58:11
4 3c8ea697189636a37a71aff7d58f1f285668a2ce06863143de1aaee52c5064ca application/x-dosexec 2020-01-28 08:58:01
5 406a3f56ed31ddc87e5ad6e09b342ab7512e5332e0923cc7aa1f2d67f1baad60 application/x-dosexec 2020-01-28 08:57:41
6 b2dcbbae40664d6b0da06e133ab45f2d3a85837d8b9a25fccfb2df5f10e4df9b application/x-dosexec 2020-01-28 08:57:31
7 639f95a37e839bfa97ac0f168b8d834f6c32634bd6c248980b5a2cd5398051fb application/x-dosexec 2020-01-28 08:57:21
8 2365f01e7bc72d5dc35052ed0d9bf91f4ea9712428423b1dcb6ac5444b723115 application/x-dosexec 2020-01-28 08:57:11
9 53978cac9c7d20eb9d879bbce78bbc7632b98b0a69a7de6b28d6fb0a66b593ac application/x-dosexec 2020-01-28 08:57:01
10 84a5bd31d4fe861d85eecd06577f5d59447481e5b8c1678f639c11b2b7dc7e9a application/x-dosexec 2020-01-28 08:56:41