VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-09 12:05:21 48%(24/49) e87901e06604bc2c868509d3be75d4f7

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 179ad2311a494d3020cb157352a77200a49a12b9e3ad2cad7d894eaa3ed0b595 application/x-dosexec 2020-02-21 10:59:59
2 a7f8d83e448f6126afad7dc74d2db28cdb5a1264f6c92b4b94cbe12de32b56e3 application/x-dosexec 2020-02-21 10:59:01
3 1c39fcc52f69162053ad4af19e3b2e320644ab2bc86c5c17ddcde6a6d659bd85 application/x-dosexec 2020-02-21 10:59:01
4 1d768934ffd83d3ba69219c72902b7f2eaa1d685a9b94bfd6c69aaab555072c6 text/html 2020-02-21 10:58:41
5 c8c3a07304d7dbb35a84d20060a3994935c4618de75a6f871599dabec415e4df application/x-dosexec 2020-02-21 10:58:31
6 0b97da8a2a49cd351c5ad5cddc3b27b49b1397e5846f8ca911a8a252442fd316 application/x-dosexec 2020-02-21 10:58:21
7 56f917c5bbb171e047a8380dd883a414806c8eb8414cf054d12c68e5e7abf4bd application/x-dosexec 2020-02-21 10:58:11
8 93c4a90d871b5f9b56807182bb6db301cc604582632fa780a078fc47c8861b91 application/x-dosexec 2020-02-21 10:58:01
9 f4c1780db4d8fa204351599c6398c7cc31211daef5b2b4df2cef9c80e0138e5d audio/mpeg 2020-02-21 10:57:45
10 b3fc81cd8cc534736c76936cb8f53fd366bfc7b39e7bbee7582eb926c3309577 application/x-dosexec 2020-02-21 10:57:42