VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-14 03:58:01 0%(0/49) N_400 del 061019.xls

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ เวลา
1 6b1bc59ee5d5d2c3fda9f8d83cf0fc8d680bdcbe736f913ffa705a2e335f30a7 application/x-rar 2020-01-19 05:59:13
2 ac8a661886b2244c62321cf093181a7095da8bd1fe3546005194266be8fb7fd9 text/html 2020-01-19 05:58:01
3 2586061cd317d845736591efa00a3a317034a963b8e8b313ede6ec2222704200 application/x-dosexec 2020-01-19 05:57:42
4 b6cc986219a4fba73582f3b3bc8f4a046f98f7aa6350349090123ad763149ba3 image/png 2020-01-19 05:57:33
5 45a119cd8d73bd3f19c669a147c0bafb906e2dad0ec7d3aa01986cef01641534 application/x-dosexec 2020-01-19 05:57:31
6 3739ab661279b265019de617275d5c1f72ec021ca9b700d17c24a67ea985637f image/png 2020-01-19 05:57:26
7 4af6a4df6648ecfc2b9324be4105a1d529fc16c4b97d2c6d79cf963d1c053cd1 application/x-dosexec 2020-01-19 05:57:21
8 2e75e8f96c9383bc7c52e6501645af32cefcbcd41970e1b6110f2d014722d00b application/x-dosexec 2020-01-19 05:57:11
9 21631fedd628b48ae325188758d5b5b28f88f700ecdae71ac3550c04bf59f441 application/zip 2020-01-19 05:57:01
10 4038ee81ab13be1ca3e3cf48e62114bb83b6d6c0a7530976e44945553ae6c849 application/x-dosexec 2020-01-19 05:56:42