VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-09 14:56:21 12%(6/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d724aed2d69cb8e818e32b414e8c1ab69bc143940fb224d21c4416c93736503d application/x-dosexec 2020-02-21 15:59:37
2 99f37be737f2a1d0cfe958cc65fde94c310689d59304845c6e9a882bb75c08a7 application/x-dosexec 2020-02-21 15:59:34
3 b2ae70afc1dd91537c1600396ec90503bc91973bf4a3955cf44caa3c8d8ef546 application/x-dosexec 2020-02-21 15:58:45
4 7ee87039378120a9812117b1a3d9bbbd9f4b9a7364bdf4c677dbd97a5049444e application/x-dosexec 2020-02-21 15:58:41
5 b49ef822d584c1615939364cb59426180f440707f4c152764072e9e898266873 application/x-executable 2020-02-21 15:58:32
6 66b29f5664df0d65d0ed4e5e6b2ced701591c90e3337a72e86c9e0a64f03c67d application/x-dosexec 2020-02-21 15:58:22
7 fc2ee4c2f01639bd016a3c4139befb7761c9aac64d677d1559b55c1911514b50 text/html 2020-02-21 15:58:11
8 62b601872f6a2c3aeb6e5556d05b3774d6fdd6c5b72ff51aea53fb6d74732bbd text/html 2020-02-21 15:58:02
9 53408547570a87033702577b8db85e865ca152973012d91d78268ab3b07be341 application/x-dosexec 2020-02-21 15:57:41
10 ac801f9cf5d40c3d15c289476cf838d4877fefe0241f55b71de9f9a23f91a901 application/x-dosexec 2020-02-21 15:57:31