VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: cf610ae92bf9fd7e3e77598a998a1ee0
SHA1: 5de53c87a2e45c7d82c2855b1afda34cc8998020
SHA256: 12158687a8ccfe84dbcccc02e5dc67c48bdaa95230d26e27551de5a2d4dbbdfb
SSDEEP: 3072:eHUUXc2SRnWx0YrpsNB11S0OVk1r4pdwG:YBMKxx6rSzVk+pR
ขนาดไฟล์: 150352 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-09 07:47:02 10%(5/49) cf610ae92bf9fd7e3e77598a998a1ee0

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0c1817ba811c61ff56e3aa296a55e64635a0f90f88ead9ac0229fc423c07649c application/msword 2020-01-27 08:58:31
2 e1a97137350841f46f5c4b9cfe38e4b7b57724e3eb51e5be67578c5e118d96a9 application/x-dosexec 2020-01-27 08:58:21
3 b09ad3bf75cbecdaf1e8cc44d3b57cd7ca46bce2b264935c318f61e6a37ee888 application/x-dosexec 2020-01-27 08:58:11
4 4b3f599ed5a8bc3fd3fe322968df10b253ff570a8d68f05ccff3077b17a45920 application/x-dosexec 2020-01-27 08:58:01
5 1ffa6658958860f2b0a31f954b37006ea479cd3ecef4f6cebc9e5d99c5b95448 application/x-dosexec 2020-01-27 08:57:41
6 7bc17a012328848762b4961efd74745ba2ac03aa22f1825c25570599e32e70d1 application/x-dosexec 2020-01-27 08:57:32
7 5f7ab21bd70361c3be64fbbe7564f57604ee283b9415a1d5e1d09556bf463f32 text/html 2020-01-27 08:57:21
8 98f671e98863f8a783f27030b7ed5325ec5ecc7138120e4bca1c914c764fae3d application/x-dosexec 2020-01-27 08:57:11
9 6d3ce8ac0aba1ceaf6de23f798014b58faef3bbfc632d7a661084fae03f2fc2d application/x-dosexec 2020-01-27 08:57:04
10 e04af9db5a388c3e00bf702ecf2e41cb71feb59f7c7d953bb65281a47d98b8a1 text/html 2020-01-27 08:57:01