VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-19 12:59:31 44%(22/49) 23833f9ba1ca02177ecb408572aeb195

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4355a7e9c34c750bade7bc5af01d9446927c7396cc7546b482585ff1e976af0d application/x-dosexec 2020-01-24 18:58:22
2 e830afd98781830c3757c6380fd00ab8cc18f716f4e75c2677758a8389b2c078 application/x-dosexec 2020-01-24 18:58:11
3 cda921141a4a6158a2002506938ec56a3a8d673fe557dd5c6d89255b0368d9b0 application/x-dosexec 2020-01-24 18:58:02
4 8239b68d9817addf309009fe6f85178e0d8e9488063a6b4963c991a5684e3e16 text/html 2020-01-24 18:57:41
5 b69607c6a5bbcbf38b56713d6965c37b89263e61c23edc79ab3212e69a4afc95 text/plain 2020-01-24 18:57:31
6 632541b6288ee14299dfe2427f60302a564d8e6dd922934716dd948787b65128 application/x-dosexec 2020-01-24 18:57:21
7 0223402dd0c2176f8aed2aeb04e59b88745884c4c5dcc0c62d46469d31be6e62 application/x-dosexec 2020-01-24 18:57:11
8 150fb8d330ea203d4b4fde8a2644c3444f8fa3d4c128e5124d5d3b59034b242b application/x-dosexec 2020-01-24 18:57:02
9 74a5c402531f7fffe97f2d565c09c8f33891f79df837db258d0c2b04349245ad application/x-dosexec 2020-01-24 18:56:41
10 e4f5050628ef1df52c5db6d93b6cfb5db58cb59e4ece54f49a57c1360126f614 application/x-dosexec 2020-01-24 18:56:31