VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-19 09:56:11 34%(17/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0769a292114dfe181dc4931159c24cd7adb6a3f3823177e40eb45ee59688ea4a application/octet-stream 2020-02-28 21:59:15
2 1ed6fd6e55f85249b2d8943312f60f88af421e62a26a27b822603a80fd8435b0 application/pdf 2020-02-28 21:59:08
3 4e8e0495bf25e6d85c05f509d1fb578012bb0d22abe577ba5bfa0dc68ebdec5a application/octet-stream 2020-02-28 21:59:01
4 1d020ce59b59910624741861938a20094feeaf22977e93317f783a6453675045 application/x-rar 2020-02-28 21:58:54
5 683d442708a0657bb279ceeb075e0a94343ce4b9099e02178be89e82382e14c7 application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:41
6 16683efbfe0bfcfc9cebb8db9ee2495fc9eb31d854416626b068ee24044ff3cb application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:34
7 f4b2f9a41b06bcf0454782f9585a34093f2d540b73bb287f6a646c8c32d7e1eb application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:21
8 357696f1e3df2722c85d8188bfdff65f10d60e32365a408b023c9ac6fe238f5a application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:20
9 e5323a3e2d4bf45571770e18a20ef984c7453a6cf3bc6b4a3f4c4a77068a6973 application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:15
10 f66602c777ae22e5d27614bd2a8ced722365a2e3474c279c665badbf3ee0305d application/x-dosexec 2020-02-28 21:58:11