VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 570f9d579d5a934e59e3a9fe207adf80
SHA1: e7f49d44785a297123aa9e110ba59652ae8d42fd
SHA256: 16f95b1ea084dbd356f85e1e07faf4ff0567ae55337bfbbada6d17241f438d05
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 814928 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-09-04 10:30:11 34%(17/49) 570f9d579d5a934e59e3a9fe207adf80

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a03c2abd9634b6d3a0a459e32fb71387b555a0ec8971165b24004658e42d0b1f application/zip 2020-04-07 02:00:28
2 d46715ca2150f3970dd60b26dfadf43c10905c7cdb4edce1d2fc7a3ad0499451 application/x-dosexec 2020-04-07 01:59:44
3 69b1b605c51a9fab9cc721b0dd8e79cf52132f63c5d6c74df3a924052c3d3a70 application/zip 2020-04-07 01:58:45
4 a1d582c84ec19cf16536fd0c285421914f197a0d96bff582f8da6dbb047f0005 text/x-asm 2020-04-07 01:58:41
5 d42529026231acbb13fbae8b071b953e675d4ce1f1b786b1677c1935d6e559d5 text/html 2020-04-07 01:58:31
6 bb6db87d4b79a1c33169a46767446e1efbe20cdd6aabb2d0fdaf73b3ef6395a5 application/x-dosexec 2020-04-07 01:58:11
7 539fa4f4d1d81d27970da0f6b82b1f149b0d1b90f84e47a05d5124a1dccf21ce text/html 2020-04-07 01:58:01
8 b461c6cd6a9c7e214062afed36c67da2500fef9fe348733b7cc62ee8cce6090b text/html 2020-04-07 01:57:41
9 8617f76252b1bb51cefd9de204aa67b173a7be31cef7988c6e2eb11d86e631fc application/x-java-applet 2020-04-07 01:57:31
10 482ba79a393c209649fbc6b81fd1d149b55dcc30c4773b665fc8edd3891a216b application/x-dosexec 2020-04-07 01:57:21