VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-04-07 03:58:41 34%(17/49) fb9b7c1690e1a3f447dc2e9bdae83eb8

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ad66eb31507730b456fbd6950ed8ff4699bf58b828eef0bd79630bf82914d0cd text/html 2020-05-25 06:59:31
2 8d8aa8606170ac0f7bb99f82b0261b86d969873f6af3a47c6f5861da4459944f text/html 2020-05-25 06:59:21
3 666395fa681752d98fd40729d688d4a994c12efe56867d1db8a9ebdd826cabeb application/x-dosexec 2020-05-25 06:59:11
4 f54c323d53cca72ea06fff4f88a56a1faa4e370ec66a05ee3faa2980c063cbc3 text/html 2020-05-25 06:59:01
5 918f3dd52e22d201c858407252690a43720f1eee13b669ae3a87f2e929824dc7 application/x-dosexec 2020-05-25 06:58:31
6 ad094d8bbea0e2abab1e863b136a0a85522dbddcdee05d8c3a4ebc1d1117dce8 application/x-dosexec 2020-05-25 06:58:21
7 6f2967ffadd7ad8779c26e143bea830edea7f8f612c8c9fb1534b7334fbbf0e7 application/x-dosexec 2020-05-25 06:58:11
8 e13f1b97e2a0d0bea93783b53d76b11706fef52f395a2bc9c63ac68c243777cb application/x-dosexec 2020-05-25 06:58:11
9 665be660f0bb7f09ec6f0f73950f6b7eb6c01364e8d702164e335fa01d2e8a4f application/x-dosexec 2020-05-25 06:58:01
10 31b2d3a8cc1855242d09fd11203c9e2428a265c860cb392b43110223f0f56b84 application/x-gzip 2020-05-25 06:57:32