VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-04-13 05:05:31 4%(2/50) 00犬夜叉

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 2b0aa21d61006f653864a9bb66337a930886b8a0858ff7d6a663e58bea0f0c03 application/octet-stream 2021-05-13 06:07:42
2 393e4450833de987146cf39d1e1036b1547a8f15890d96f58ca529d5f8db20e7 application/x-gzip 2021-05-13 06:07:02
3 f4da659b57bd53f6190744bd07612689afdb714be56a2385c653d4333056537b application/x-dosexec 2021-05-13 06:06:51
4 c7a58defbf28487ba6edf17de3f9455179c2ae00efbb6b58c8157a1a90542d7f application/x-dosexec 2021-05-13 06:06:41
5 b653d680b0ba8f21124845df3bd861235b1f747d7788a2669cb6d5bc08011a69 application/zip 2021-05-13 06:06:08
6 e7c38000d1b4e63e30c5ea64aef6902172bfef8ad8793ca24e509334a26a4c02 application/java-archive 2021-05-13 06:05:41
7 5386a2ca4e8538e7f2173c75ea984f2be8948236a3859280d86e10c7042d9717 application/x-dosexec 2021-05-13 06:05:01
8 862a27df3de57e9f1f57a59b52425e120dcc92aad551d0e320734b3ed0510d9c application/x-dosexec 2021-05-13 06:04:51
9 d46963635741c3921a3db38b95e008d67ffd7c0a196aca2e517295aed2c27859 application/x-dosexec 2021-05-13 06:04:41
10 43070ca3e16cbc0835ff5e3511388e62b8bda6fcd9e381efbd7c30eadb8520ad application/x-dosexec 2021-05-13 06:04:21