VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 acc25a58a8dc45a69d6795b935b5ba4e19d546e016382596645b5052d6db5a40 application/x-dosexec 2021-01-25 01:05:01
2 c32949b92753a4c7b68d889335764c0ab6fccd9b1f3ee64c4befe3c60580be51 application/x-dosexec 2021-01-25 01:04:31
3 d504945410a37946cf1da842ec0e60846bd79d71a6e7e6c045825aa29da45aab application/x-dosexec 2021-01-25 01:04:29
4 fa9c888428a9aeb3442948ae0a2b018ae0f5a786102d76cf5d0fd7ce8c884052 text/plain 2021-01-25 01:04:07
5 f4ce49b1e9bac3b10eb5d5913ff2bc3fec63890ab3c48e8d08308a7b14ba1372 image/jpeg 2021-01-25 01:04:01
6 69e5579d04840628ef46cd9c61665d05b6c51f55744cf0a4a0d36ca9dcfc93ad application/x-dosexec 2021-01-25 01:03:02
7 5fab2eba22882d7939c5eb19091ab39b49c4c38e719c866dc035da447ee3ba82 application/x-dosexec 2021-01-25 01:02:32
8 2f58148a7a98325c45d8dbe6c84f9618d5ef88ec042b2f8cf131b3cf58ab1503 application/x-dosexec 2021-01-25 01:02:01
9 a276ef102417e0510a70ef492f377c63fa94fab6c2b145c0f03a24a71622cb03 application/x-dosexec 2021-01-25 01:01:01
10 d2cd222d82b8c3bb04ea4da3e674881617f5772ad9aa3cda3db38c47db33cdfc application/x-dosexec 2021-01-25 01:00:31