VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-06-07 13:27:11 57%(28/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 55a4cf8c3319e22bf502891c6c59bd8251482de7e69ef9d374f095013085ff82 text/html 2020-01-27 07:58:22
2 f6736c7f2e50a28dd1e52cbd8c3cd1837ad8db0c389aa87cefcdea02faf59ce4 application/x-java-applet 2020-01-27 07:58:12
3 815fa0a1ae7c8db2fe8fda16b34e19835f7d2564f6dbcbd8101d27b94cab64da application/x-dosexec 2020-01-27 07:58:02
4 8125f8805f3d7b252cd3d9c14e379b3952cddb8cead1b85eb4138e83a69e33c4 application/x-dosexec 2020-01-27 07:57:41
5 779d456e035028da9764b63eabeeccb9f285a7591a175fcf42d8d49047657eed application/x-dosexec 2020-01-27 07:57:31
6 7afdc3fe521062660f2143cb67def564e2a64ab5bb6bb7fc6349d785e86c6fc8 application/x-dosexec 2020-01-27 07:57:21
7 6d15996218fbff97715690fa4112b3dcce9b71d2337678f19d6f597cd4bfffd6 application/x-dosexec 2020-01-27 07:57:11
8 b3d4fe6db6decf0d7c0a8875b56b3f7a80ce2ae7b21683ded3df019e7a442240 application/x-dosexec 2020-01-27 07:57:01
9 998920adc605faaa0622aee144accf710203fd88a3d09532c6266d2ab8e7094a application/x-dosexec 2020-01-27 07:56:41
10 cf45bb5cb4465daf947bc4029d34f4b5fb6b2a8e7ebbbbd053ad4824c7548a0c application/x-dosexec 2020-01-27 07:56:31