VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-03-22 01:16:03 73%(36/49) CS3.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ae53578e665549255fe9e844c06d60fc16a36ad2f6d102d964755f9c23bcf5b7 application/x-dosexec 2020-02-18 01:00:13
2 f67b7346ce0efbc0bfda43fb8ae23dd4ff396133b77bda6965516d0d07de7d16 application/x-rar 2020-02-18 00:59:51
3 2bbf9d2d89bea89b44c7a52dc0c18e1c6e5fae202e05b5b2bc2a56f373a3af9d application/zip 2020-02-18 00:59:05
4 01664758982c38f670dc8f697aa5a781876d657436608b04643ba5fafd1ae6c7 application/x-dosexec 2020-02-18 00:58:41
5 a359eb61374583ad867824fa28184af4f40345cc240ce55d569cf3aa67a1d74d application/x-dosexec 2020-02-18 00:58:31
6 afd44629e6dc98be9b04a1cc4b9ee616112c6db94a03ea91313cb4ef3f51dc33 application/x-dosexec 2020-02-18 00:58:21
7 576149827d45671054ebd668a563ac8c7086db0e796e859ff4ea753d00167846 application/x-dosexec 2020-02-18 00:58:11
8 07190ef03fdd54d0e4d9058a1ea6e46a4002820edd60c8e55be0e35dd9825327 application/x-dosexec 2020-02-18 00:58:01
9 dd7278173d5511cc2a107c1d7738c3e33fd3f4e9bd2fbea0130f19e33c6daff8 application/x-dosexec 2020-02-18 00:57:31
10 b82d1c42cab112c028fca17cc57627d7f6e92857447a0824e88c25afee501a2c application/x-dosexec 2020-02-18 00:57:21