ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-03-22 01:12:48 73%(36/49) CS1.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 1b19814acbdcc2b26e28ffb58336b324cb6c0b5be371e0975569ac82d7ffc80d text/html 2020-02-25 06:59:11
2 1bf54c774028573113b2e0fc97f0c2d2b86a67a90eb194e3078fd81f4be98b7e application/x-dosexec 2020-02-25 06:59:01
3 9fa8da18e44c5f31b8bd1e14b9d407fbb3af89e3ec3f498a89b9fea6da079417 application/x-dosexec 2020-02-25 06:58:41
4 38857f949ea4ff4b824290bcc5a26dd95549d79f65882e566528ab50db294527 application/x-dosexec 2020-02-25 06:58:31
5 badae17f142691ea97c8cbc4238aee28964e662017a4c5664a0ecb85a5eb7d73 application/x-dosexec 2020-02-25 06:58:21
6 aba6a911e814dcfde10c6b6f56e382d77a10d4025f7cf0bf2459ea4b5d8ac992 application/octet-stream 2020-02-25 06:58:11
7 975261b033a56f75dc1fb0a533e04ca428d42b19b27d4387579364b54e4cd335 application/x-dosexec 2020-02-25 06:58:01
8 2c5b897577e3fd30900f0606f774735854813a7a3508def9d8b948cb33e35fcf application/x-dosexec 2020-02-25 06:57:41
9 cb641345d6c01e6b16ab18ad930eb7218f270eb319a4b7fb599ce88b5ae18159 application/x-dosexec 2020-02-25 06:57:32
10 1ec50b4f5cf7c5a4eca464234e710e5bc4fb98bb86da66d2d9fdfcb9ffdd74c0 application/x-dosexec 2020-02-25 06:57:31