VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-04-13 05:07:31 8%(4/50) 00独步天下

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 76b7c4461247a8e93c60b55d0751cb5c0e3cd83e6dc5e05eff719409c5b4ef6f application/x-dosexec 2021-05-07 15:07:41
2 6441cc123ce6d353c50205e4dd55a2be32c7787fe709b79e103f205b100316f4 text/html 2021-05-07 15:07:41
3 16ee17cbb4cd36e19ec69949148de89e8f1e608e049d87675f573ca1168bcc43 text/html 2021-05-07 15:06:42
4 76ae90b7f410f5e0d3a4becd8f7052edbc719ebdd4c3876514e09094a5286e2c application/x-dosexec 2021-05-07 15:06:02
5 2da9b54b5b1be005a9688eaae7a287d9a2c9274682f1ee750f30e21f6f97c74e application/x-dosexec 2021-05-07 15:05:41
6 f65d483103ca381b1994e4f2a6e4a4fae11db1e0b8d285cd9768708e2db1a613 application/x-dosexec 2021-05-07 15:05:01
7 a204b4b30555b5358e258f565c901f79291ad6547cee4254d30d361ad654b3a6 application/x-dosexec 2021-05-07 15:04:51
8 5bea8ba834272ccf5dd53f34a637f9fc4b881a8fd60df2c4d9fd71f270c27e57 text/html 2021-05-07 15:04:41
9 4805232622f3798c9238c37689a28346fd091380c7f4920a402a09475d7c7dca text/html 2021-05-07 15:04:21
10 8af90e5eab25de4ff315365bbc32c42a9c52e1c76481c12861a30542b022ee79 application/x-dosexec 2021-05-07 15:04:01