VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-05-22 16:24:21 71%(35/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0a51bfc1a5ba0cec9c0e207d49f404c9b0ccbe48b4c1629feda1963f8e7efc8d text/html 2020-04-04 03:59:41
2 d3af37bcd28d0d4a2121036acc8d745d0fdb726200efc7200c777e169264c266 application/x-dosexec 2020-04-04 03:59:01
3 308df99ff1eeecfb360ac8724a49751e5994f5a7951fa5b44a8622db681f2e7e text/html 2020-04-04 03:58:41
4 c14589a0a3845691b5164b667470b7b9042bef3687d820fb4c2b5ecb2f5af365 text/html 2020-04-04 03:58:21
5 3d5e1927c7e68b7094728d19750cc781ff2b95c5965bbea98552721e4dea5b17 text/plain 2020-04-04 03:58:11
6 453d38c60bb47e86d1d02c453738e5d43f84931748cca5a75f7f2201e2669802 text/html 2020-04-04 03:58:01
7 ce4100ebbb362f564370b31b5282d533021b65edb65941fc95dc87ac58bd3e9c application/x-dosexec 2020-04-04 03:57:41
8 c4ef940d34a86cf3edd8ccbaa6e11d918620391056314b1a93f18b83d2fdbd94 application/x-dosexec 2020-04-04 03:57:31
9 d3c024f8a1a07b956812ed93b9c1c17bf849decdb2b02e25654b198b9d760544 image/jpeg 2020-04-04 03:57:21
10 11721907b87c34ae04d22f9f7cebb728762a12163c94f95662b27b55473c2424 text/html 2020-04-04 03:57:11