VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-26 23:57:01 0%(0/49) 31b481c0a782b5d0032b4d65c4d76922

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dc3decfb66a8305b7457a92e8805e00bc8be0ae56c26c288ef1d4b46836e7040 application/x-dosexec 2020-11-27 18:04:15
2 cdcefca0912ed3c0df1f5754b90265756d2a2a2a29943dd14ecef2e623055b10 application/x-dosexec 2020-11-27 18:03:47
3 537a0b2c8d648ff112a50a89b6b3c220fc88e78fc6993c47e026f82c4d62b2c8 application/x-dosexec 2020-11-27 18:03:40
4 7f3f01dfb0dfdb7aea7e8ec334058b0cf3e0330ecf1e627ebe8d00a99a7708c3 application/x-dosexec 2020-11-27 18:03:01
5 80f929147dae40df0900f9cf1aaa539b40943af6bf8a547f05498dd4ff78285d text/plain 2020-11-27 18:02:31
6 5d972d3476a74ea5dce92db6cfa73dec474da562b5e02e5d584d95b8b6775703 application/octet-stream 2020-11-27 18:02:01
7 7e345418bc627b54f2e7cfbb2eeb37437b76726ac78f2187aa99680ec109dd42 application/octet-stream 2020-11-27 18:01:18
8 7f51b3384a95a15ce516c6e01d35f2ea693148d5f422bb35a41e62a4e0ed4e0d application/x-gzip 2020-11-27 18:01:01
9 23b868d7d465350cee5652f5603c1da55ce5cf5e18126d402d76c2836815db82 application/x-dosexec 2020-11-27 18:00:31
10 0be508735a06c3a8db6594121678b741d1baf9a050adf41c471aaa6ba52f569d application/x-dosexec 2020-11-27 18:00:01