VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-19 19:15:31 42%(21/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 fa12953bf5d53a212eaa2b5789cf9b80fa830953a35b0073879a00670d496220 image/png 2020-01-27 06:59:40
2 9c6fa9b793abcdef6830b47d0a91f798fd167df77d3a2ffaac26ea6abef01432 image/png 2020-01-27 06:59:38
3 2e14d8e3a28f17c57cb9637e46c31b22eb9edc81096bbf2c236ff7cce31826c5 application/zip 2020-01-27 06:58:12
4 0e73358b692658291fa103613e3198b9cf4b14fa5f47fe8e22bd22046e26baa5 application/x-dosexec 2020-01-27 06:58:02
5 fdc0423eae536866cff38c51d191312298e9aaf4e43b3bd8f9925565145e0301 application/x-dosexec 2020-01-27 06:57:42
6 6603e05a3994d12099c2e6c30035107438d9725f3d25fa5e2c7da289a357f177 application/x-dosexec 2020-01-27 06:57:32
7 be894b7c50e5539d41db7f70658e07f0914178ff1401da872761e55bf2ca2c99 application/x-dosexec 2020-01-27 06:57:22
8 118d0b265bb3e15192828879e6d5c0da74c89c68db96716589f9f6f1790b8935 application/x-dosexec 2020-01-27 06:57:11
9 65eb609aac57c6cafdcbd7188bf30a220075a8bf14cac47eaf4bb678b107eb30 application/x-dosexec 2020-01-27 06:57:01
10 103c1309791af6397ed1fc8c5a8f20a459cef6cb919c40b622294848deb077e6 application/x-dosexec 2020-01-27 06:56:41