VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ค่า SSDEEP สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ เวลา
1 83edb51e3bd0cdba0c51fbaab27044c40c4dc5cfe1d443af5bf6326930bcf640 application/x-dosexec 2020-01-18 22:58:21
2 0711e60f765010d392306af8b6e25c3207d9500c35daf1163662d5f2bd2988d2 text/html 2020-01-18 22:58:12
3 e522a8701e2765bcc12884aedc5f0dce45817cd5242f8f773511897873d46c72 application/x-dosexec 2020-01-18 22:58:01
4 b01887cea04ac70e46a6a534742239a4e834083a0e70dde3dc44e693dc78e226 application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:41
5 f3c781d7cb1b73f30a42c8d22c7b387ab5bd0195e88e677eb4a04363e07ae1fe application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:31
6 063614da92c8aff15ce02054ba3613c4d78aa3ac4c3c8713750150606f05e517 application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:21
7 3c60ae3c6215265e6a14e55f33dbc44aeda8671ac77a3036d186429c598b9f6a application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:11
8 e5a799792159cc7927e24c1159937f9a82359a0efd564671b81d5f6413e74b8a application/x-dosexec 2020-01-18 22:57:01
9 c6f1d89e7690a995808feb53eeabc915b05bfa27a70ce098d99cd492684c7ead application/x-dosexec 2020-01-18 22:56:42
10 24dbabc045688cd5fd5335f7ec07c9d9d60196be692cc3d9dcd687df8c89fb88 text/html 2020-01-18 22:56:32