VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-15 14:13:01 44%(22/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 940043144bbf47ce927caf95bae9524cb58ee40e699b30c3f1d8f7c693b6cba0 application/x-dosexec 2020-01-26 13:58:32
2 4cc517e952d9bfba5874c78b0b8b50350b41cd0f72e9a7822cfab7d82b7094dd application/x-dosexec 2020-01-26 13:58:31
3 ac8756d6c95bb6c7d1ff740bd02e0a20344a4e16ec376d83c57e3b99ac7cc28c application/octet-stream 2020-01-26 13:58:21
4 9f4313fdff8c151a572e54e4d1fcca96675a67fc0d19fe0795914397e2530def application/octet-stream 2020-01-26 13:58:11
5 1b155b7b54f24c1c99478c15701ed9425de2100011a62fb6ff2557da83b9559b application/x-dosexec 2020-01-26 13:58:01
6 31835d0a7f7a6478a66f481e73c8842f8781f9404b8c99105fdfb311d6bc413f text/html 2020-01-26 13:57:41
7 bc76bdc307dae46bd1a3f121c71f19e352eec8b128eb5416ef04dcc28ea06b08 application/zip 2020-01-26 13:57:31
8 4b758c566de69edca3322f1a168cf1895f68f0494669bcd192930cb7af5add8d application/x-dosexec 2020-01-26 13:57:21
9 75c24050518d93e461fbb7cd7e4a95f39f327ced2267fa12d7e566e5956672ab application/x-dosexec 2020-01-26 13:57:12
10 a6584dcea59c6cadc43b5adeae42c47a176039b7917bac0412b5315504a202ab application/x-dosexec 2020-01-26 13:57:01