VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-25 15:59:01 28%(14/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 4ae855de029dde7d4494c6650727c1813c18e1b3dc2693ede45988aef01d2c63 image/jpeg 2021-01-23 13:04:31
2 01f21f973e2ad53547f023a892ca49af6c52fc78896bbef2e544388a2dd0f690 application/x-dosexec 2021-01-23 13:04:01
3 0fecb46046c2a16ee8d276302c1efdad2d99c14069cc647c2eae879ed5ded5ab application/zip 2021-01-23 13:03:02
4 e3b8b85d62826a1856c54b55344f6631f8916944569ebae43b29b65c23d54d8c application/x-dosexec 2021-01-23 13:02:32
5 e8d337dc57a87a60d87c438384f9351bf5fd54dcabdfaf53fe3a571f13d4ac78 application/x-rar 2021-01-23 13:02:26
6 b56898c57bb919a800f220df13e63eec66a9e8d637349409abe582b7043c8731 application/x-dosexec 2021-01-23 13:02:02
7 a7392bb038bd335278a2cf95e480a4ec35e7ba9bc373894d113f1e0114a5a192 application/x-dosexec 2021-01-23 13:01:02
8 e40fae0a701766f0be5320aa0b68dfb8e9071b9187ad5cefc77acc115ce5e19c application/x-dosexec 2021-01-23 13:00:32
9 e965e8018ed2c3422fdee71cf8d1350c4dd996172c2161a3d2bafed4f0dfd4cc application/x-dosexec 2021-01-23 13:00:07
10 475810b9061dd1af317b2d5e41a4b8d098213aa9a1311820b047915da13f7c4b application/x-dosexec 2021-01-23 13:00:02