VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-07 16:50:21 48%(24/49) a8d5654fb631344aa3b5cbd6af3eaeaf

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 7bc8979bea2e96af213c0eddff9333c71b97bc1ebdf26de502add4481a67bf90 application/x-dosexec 2020-02-26 11:59:12
2 bd9ec2bef55880224f906ed551d2de744cae6f71c159651da2f5367ce822cf8d text/html 2020-02-26 11:59:01
3 9d92414b3448836c4585385ba741c55d51bcd33864e6fe039c268f2ece65f4a7 application/x-dosexec 2020-02-26 11:58:59
4 27fdd317ea26321788a59fd002ba2d783a2f4494da984732e6abfa272913fd96 application/x-dosexec 2020-02-26 11:58:44
5 00c8070145bb874c09f7ac1a2d69ae98f26cb3563b38bb781f580c72e3f4bae8 text/html 2020-02-26 11:58:41
6 0cffbb142f2eba5de043cf4d7ac2c86512dedb4f3f466eae46c61f1ebea19f07 application/x-dosexec 2020-02-26 11:58:31
7 a73642185319132f589054e10899d3732d9eec07905410059895223f478b6040 text/html 2020-02-26 11:58:21
8 a5f06075cf5ecb18eeaecb5c84879f31a2d21df0ec23f07f5b5ce631382f407f application/x-dosexec 2020-02-26 11:58:13
9 088f4df989636909cb3e2ce36623d889a8cb2bed759f12600c9fdb79be65ed49 text/html 2020-02-26 11:58:11
10 40d1ad27ad755c68df38ec0c94b8d25f734ec6d092fe91092a0d429d2fcc0993 application/x-dosexec 2020-02-26 11:58:01