VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-29 02:59:03 8%(4/49) 18.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 09e19fb3fd70314d67e9b00a9ffea659c582a786fb5d29874799d1ec76b69173 text/html 2020-03-29 09:58:11
2 b9775c5a0f36b6702fb6e155991e5da7f84d5e612d787c6f1f0064edd649ba5c application/x-dosexec 2020-03-29 09:58:01
3 126594fc9bc014c926efb8a5a087c203f379fcece6bcd7b7940ec659a94ab70d text/html 2020-03-29 09:57:41
4 b6199cf239368794324f3d407d6037280c79a1f87bf67074a49e96311946f6e1 application/x-dosexec 2020-03-29 09:57:31
5 4f7c1d0e2c35644f0e15803a09163787326796ce4be42c7d12568df231fcf129 text/html 2020-03-29 09:57:21
6 8e84c33e563cf2b7bead108770fa397d1ce8ab14db1aa6d943ac4e50c81d374f application/x-dosexec 2020-03-29 09:57:11
7 9f706e9d392542244a8dc2aa30601a9cde95a953be9c3770ff890816a7cee5c4 application/x-dosexec 2020-03-29 09:57:01
8 b24596073e3b9976f027099338dbf6d5806ce537ce3d4d27ab1e8ceb20617bfc application/x-dosexec 2020-03-29 09:56:41
9 e9ad3a8a904343690622fe55b05ea627f5bd13d64e5cba690356a05f7bec42ca application/x-dosexec 2020-03-29 09:56:31
10 52b3d78b5b3a07a2c40ea9e2ca8b90b07a99c095dd98f15437415acf83e3050c application/x-java-applet 2020-03-29 09:56:21