VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-28 23:58:11 4%(2/49) 97aa215924cdc49144a8c7d062c27670

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a098f0b535ebf45fe0096bf3d2a370af04e3397b3c2d25de0d9c35afca775c86 application/zip 2020-03-31 14:00:43
2 72c024c4ba7d9e2f41822920ccce6e51bc851d4828b324dc58997a021898fd04 application/x-dosexec 2020-03-31 14:00:36
3 a2f51491c0fbb9b7073705e8539e813e4fbfee2edf7c8c287e1017a175a0b90d application/vnd.ms-excel 2020-03-31 13:59:41
4 d6d163d836ef3b28f1c5643a88419fa4e3cbf7ec2e33629be50cc9e7cef5d5f0 application/x-dosexec 2020-03-31 13:59:21
5 b080f7994cc4f30b31aed9a3f60422b3cf760fef5bd7cfc1d9a2d2dae80d3346 application/x-dosexec 2020-03-31 13:59:11
6 a461583ccae7ba60fc6dd4879a1c203904ad8567fdfa7cb98b56d0a2d2b45094 application/zip 2020-03-31 13:59:01
7 8484666af9321fe739e0cb86a2742c11fcdc54b432b55f60ef41cece3b6b118a application/zip 2020-03-31 13:58:31
8 1314b6e84d107f73fe7f3c1a7d662843e06ee328bad609d1792f307d4cd23254 application/zip 2020-03-31 13:58:21
9 6a2bcda47a5ec93506a5952f0c9f315b34ca43c03bd6c34de1d97ee35aa99c4e application/x-dosexec 2020-03-31 13:58:11
10 face7948cf851cf9929367e45adff895fbe98d09fe4c7bd6b1c83b388c57a444 application/x-dosexec 2020-03-31 13:58:01