VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-04-23 11:44:31 65%(32/49) 0523dba54714c22766f103c1d5f58208

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bc42d05e256630b7be623086c6eaee4bdfabd517c65873825b91aae5942e27a8 application/x-dosexec 2020-01-29 19:59:33
2 77927b380383b5f92d7dead7c037661683da78177f1b3968a96c27c3b3e24920 text/html 2020-01-29 19:58:41
3 7da233f6b8629a0ecaffc05533e486128e52dddc501e90b5dd5126b308743f08 application/zip 2020-01-29 19:58:31
4 816899ceb68e33a4e7999a112ece5d56fab9bcd729b353e720118250e6d74269 application/x-dosexec 2020-01-29 19:58:31
5 16b11c2e6e60cbbf448fc05d6c18aa026616779d9a610100bad3ee5464dca840 application/x-dosexec 2020-01-29 19:58:21
6 ed6d3004ef914f28ca569c3e2a2e6759fd127c5606db46336d39afd81f4d160b application/x-dosexec 2020-01-29 19:58:11
7 03b8abebdb16b37c29ffa1e2afe0319ee81b04f92cbf13e15e05bc637ad272a3 application/x-dosexec 2020-01-29 19:58:01
8 caf15b02e9eb594073b06bf150330207c5eef0812cb96effcdc2c83fc930a024 application/x-dosexec 2020-01-29 19:57:59
9 030aee4d96a1a09498435064e5285a964838be8c6620a99d29d7b37e35ec7c62 message/rfc822 2020-01-29 19:57:47
10 01a888d8cbf0cd6c7e75833d77b3a70e09cad8344c10a8c51cd1a285c14dcc55 application/x-dosexec 2020-01-29 19:57:41