VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-21 04:20:21 53%(26/49) 5a05db234f0e87bf03ae5fbe016a64c0

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d63ec47906fc30433f94c77f7c0c82244c40d8e553e08c34f5ba56c941705254 image/png 2020-05-31 16:01:03
2 3b3cc552cbd9985361e65308484d3baf80bb75a2e73c5febb917af8b7e4e3b31 text/x-msdos-batch 2020-05-31 16:00:35
3 36924d49414faba4a220b53cdd9dd21fc3296f6ddda6c0ba2fb656f9a867935a text/x-msdos-batch 2020-05-31 16:00:24
4 6f0b3c59aac5db0c19b1038c539c03d895d70196ba9800a7f74819956270ae9d application/x-dosexec 2020-05-31 15:59:39
5 0597d46328145bcdf852267213d67a1a537b5ac8bb0b8ab5cf8f7928cdf73f27 application/x-rar 2020-05-31 15:59:33
6 c7916fcdeedc0845389b0af9ee271a3b65afb373b55b5b418ad6d812948223bc application/x-dosexec 2020-05-31 15:59:32
7 a6c15308f00caa6dbf79fd9689dc16d71db6aa3f3eed8b00f7184a7f6b469eb9 application/x-dosexec 2020-05-31 15:59:21
8 ed5ff49c4ee78ae78e7a011c9123122e2d2777226be476dfea3c44379d4ed414 application/x-dosexec 2020-05-31 15:59:11
9 d9111ed65e6223a37706e2472b76b257aed078bc7565fb8aac5628e33ae7e22f application/x-dosexec 2020-05-31 15:59:01
10 7fe910efe035953f15c799dd0a95b0c4edcebc5555db7dd2c6d6b29ca4d0f633 application/x-dosexec 2020-05-31 15:58:31