VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-05-05 20:49:21 79%(39/49) 10d4513211c92ffd6d2439606c59bd9a

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 236349cf72788e3230eea875ea36ef663d68a6018190e19a0efaf94e9ee7cd47 application/x-dosexec 2020-01-24 14:58:47
2 b696b196274c61fb0141139cddc3bdadbf48b656f870f2d7422868029af919c0 application/x-dosexec 2020-01-24 14:58:31
3 701bdfcbaf7be71e7875acd97b96d9efbea734c01cb51998cf60dd6e9751f517 application/x-dosexec 2020-01-24 14:58:11
4 4b55742550dae438ceda4d1d023a0ef57d1784fe96cecb71105f7ad6abf376cc text/html 2020-01-24 14:58:01
5 82c2a063f5fe138ce189da791ed7b5770a6474b37c75833dfc41b5f149450e0f application/x-dosexec 2020-01-24 14:57:41
6 b8dd4d110e3dd5b5b502c0151d3dcb4789c2b532904d4472f045d59cdb85837d application/zip 2020-01-24 14:57:31
7 1bb1bb62a98e22737b23e0eebe26d1ffcc7e8d89974b40e314ed20857cfd00cf application/x-dosexec 2020-01-24 14:57:21
8 ecc9a4b3702b753be37b2eee01550f57672666851ac4afa4b511a5325f6f4b60 application/x-dosexec 2020-01-24 14:57:11
9 05efda4b1f4bf802bab8bf028b33230e97c64fc17ec0977c7d9a2a50abfd3a9c application/zip 2020-01-24 14:56:41
10 e6bf71aac5f0e08bc5fb92ef478b121978da737ed394174d2bbfb2f641907e57 text/html 2020-01-24 14:56:31