VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-01-21 21:06:18 6%(3/49) PO.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d0bd8e2f7945080783bfa953351e029523aeb79aee3ac9eeb01715670bd0eb32 application/x-dosexec 2021-02-24 21:06:01
2 db554511e5e5aae2601cd07972addebec7fe7caf3a77277ff1587e4bd08d036c application/x-dosexec 2021-02-24 21:04:31
3 7103530ba1080d602f2737c05424f6a2f38bbeb51d1d0e118917f2cf97acab5c application/x-dosexec 2021-02-24 21:04:01
4 cebd052afbd8925d8812751b485569db857baff6f7af6887145025b4c82af1c7 text/plain 2021-02-24 21:03:01
5 4c71973e0758d3babfc2ee4716c8af939ea95fcee1229367384570132791499c application/x-dosexec 2021-02-24 21:02:32
6 1402f04b3c765b224f710787f434e157d3b214a4a3197853b81df958ef538212 application/x-dosexec 2021-02-24 21:02:07
7 8f681b9f341d0a50d60674c49e273007be5da3511d9b440af388c0c22bbe3ca7 application/x-dosexec 2021-02-24 21:02:01
8 cf7e5f9adcd5ba98bd723ebe5b8c3f143784e1280c0cfabfbd6368ebf0d6d3c3 application/x-dosexec 2021-02-24 21:01:49
9 2aa9c85ac3b6f66eb6566944228bcfe07246e6f174b1c58e08c82b51cb613ff0 text/rtf 2021-02-24 21:01:01
10 1aa569ed368a44c8c96dbb9b5bd829de7a6f1d2b2a07ec7c2c70c9e57a26b862 application/CDFV2-corrupt 2021-02-24 21:00:31