VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-10-24 01:00:11 42%(21/49) 102177c4f9d8139c1a6deb9b711d9f31

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 609d472b403d21f2aae994c858d59fbf9aec0e55b482f45f970e2f9c95e8d583 application/x-rar 2020-03-30 15:00:29
2 7d99c80a1249a1ec9af0f3047c855778b06ea57e11943a271071985afe09e6c2 application/x-dosexec 2020-03-30 14:59:26
3 d672b09c2e7cd7dc0af13d966b901baf29e3a28dc4eb06cd8db8c69dde1a1732 image/png 2020-03-30 14:59:21
4 5dff3cf3f2bd30b8f1765983353d5b5c80d63b44e5ffcd696fc43ecd7d1510b5 application/x-dosexec 2020-03-30 14:59:01
5 e6351f1c1cf0da88cd37ec4d68788a9622e064143d2cd4b7e473872155cf8529 application/x-dosexec 2020-03-30 14:58:42
6 378295ed579791146d6305c7adba1b0cb6a6586b242be0db4b262c51848edcc3 application/x-dosexec 2020-03-30 14:58:31
7 e6dd4532cc36919e1549214e77bcdc93a087a5aa649c1af7cc1b50308be6f6db application/msword 2020-03-30 14:58:21
8 b1bdb8c30c6744be3c68bba5de49df7a2f04d3d8b295f0a26ab1ade5af738139 text/plain 2020-03-30 14:58:12
9 56cab8d30df99442cd535e780a93496cae4a02e43743ed11758eb8e60d822607 application/pdf 2020-03-30 14:58:01
10 99c34c413b6a3c07821aea8a9b56f2242915e68dea4e0aa94d1cb630177d5130 application/x-dosexec 2020-03-30 14:57:51