VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2014-08-29 15:04:22 35%(14/39) 8eb9284323f03f2d8eb6e6f0a4dc61e2.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e1f3176b40123a6b14a9924e2410dadf36a303c700c42424046d1f36cbd06e4e application/x-dosexec 2020-02-24 23:59:36
2 55e58bb625c84c6b7c454580338a2261b1ffcc3bdea0e333839a36a704251501 application/zip 2020-02-24 23:59:01
3 25cd04e5b097a8abf79c04b75f41514badadc21a787614a1f73618b7e91d0ead application/x-dosexec 2020-02-24 23:58:41
4 a530cabf3cf1bab019d0b21ff77e9af421883397c6ca34f8e8221dbd43dee0ec application/x-dosexec 2020-02-24 23:58:31
5 9fbbfd1728f616fdd685acf1701f02e8bb352c4b68d47ce86861b1081920df2f text/html 2020-02-24 23:58:21
6 b17170cfc685ac1a992f23d4dfe74aeeef277a08669f1eafafe043f05682e22f application/x-dosexec 2020-02-24 23:58:11
7 3db87f833d01ac591b227f57e4840bfe27f85ae4627a97aa43184111f3afdeef application/x-dosexec 2020-02-24 23:58:01
8 62d8795dae87339169e496690ac03a237a834091549a0aef8475ca2a288b3622 application/octet-stream 2020-02-24 23:57:41
9 10c4ca559383f337cb222e75b9c1272aaa97fe7573838ef50a4fecb347c80a64 application/zip 2020-02-24 23:57:34
10 19ce66706ae36246e64d3e5092964a81af6e54530d5554dd9409811594c72a78 application/x-executable 2020-02-24 23:57:31