VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: 5e8344f2694f41a8ba555b7620e97eb8
SHA1: d31757d301d4ec54b939227cc5768fb073e845aa
SHA256: 5e1820496f553e2d46748118a7b09b9452888bd14f7113caf6faca252f624329
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 1499648 byte
ประเภทของไฟล์: application/x-dosexec

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-08-21 06:21:21 69%(34/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 469c2ba260d85cccd27bef24d42bebf8f322fb7aa5f65a0933540b85d06b9890 application/x-dosexec 2020-01-22 00:58:59
2 61ab9666408ec3bbdae5eea4907b3d80116a504157ba4573056483d140cb4f4e text/html 2020-01-22 00:58:41
3 56e89f2763a9ad9d40d3a5c49d51f2375be7caa610ca97e8600d5d58a89f4a67 application/x-rar 2020-01-22 00:58:41
4 6f0f6a09a6a376d9c93bad4f9255959ad4b00a869eba9d6c1c5432a1f97117a6 application/x-executable 2020-01-22 00:58:31
5 faa324406af18dc37ed577267448553621d0139c1ca8bd8a8815edd0a0316616 text/html 2020-01-22 00:58:21
6 bceef7dcc90ea2b43ed6cda02f88911b5a6d0562d6c808e6ffbbc9d565d93560 application/x-dosexec 2020-01-22 00:58:11
7 f7b60e7477f4b23b4b348018d2d41777e6614f48693c82b5b09929781ec24eea application/x-dosexec 2020-01-22 00:58:02
8 3d67d45b7bcdcb07cf3032961d71dbdb370c95adc8d4390f9511e89f60a33bb2 application/x-dosexec 2020-01-22 00:57:41
9 9b01fccf7a8c2cb6a51e6857183cb44a7064be117fd386ab0b030e5efac5576a application/x-dosexec 2020-01-22 00:57:31
10 0bf1cb0711251657e01426608ea6b89ab11d8d372bbce37f417df68927045f1a application/x-dosexec 2020-01-22 00:57:21