VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

MD5: e7d2638ba03a00ab92d4a3ff1389b68d
SHA1: be4d29bb7d86a51e9ab1aa98d4e0cdd1c18b2aa2
SHA256: 606fa29bb37f6f50d3bf9eae743c96e9c3503433e024ee8cf9b2593e275253c4
SSDEEP:
ขนาดไฟล์: 5904 byte
ประเภทของไฟล์:

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-09-07 19:24:21 26%(13/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 71a3adb11624c8164ac64695b4390511dd5af73bd089fb9cac8346f269f7e888 application/x-dosexec 2020-02-21 17:59:16
2 45a1cb9170561b5b54c40ca32a20c45fe15736b6f285bc5e231aa409f5a4e1d7 application/x-dosexec 2020-02-21 17:59:14
3 f65f8be2c0cc18e1ed614ac25d1c52aa24f08ba05fe79756d9d35a1045db81e9 application/x-dosexec 2020-02-21 17:59:01
4 5a69e12a46c21d91a6921d1900cf189836c728c22ba9c034f10a4d6dcc95d7c8 application/x-dosexec 2020-02-21 17:58:32
5 15785d6126e8e88c0eb3c25e5abe46308501db39d1842fdc27101af9f890e2f5 application/x-dosexec 2020-02-21 17:58:22
6 a0eca3f1e6797ebb44ece1478362781f5161e74314845571e91ba97e43571f7d application/x-dosexec 2020-02-21 17:58:12
7 81bebbe6cdd5b07933e04c103e9e01971d0d0ac57f370c9f48406337843287e3 application/x-dosexec 2020-02-21 17:58:02
8 702a3a45a75fd4327fe8f4dd343123f1e42ac762bf0b2f5ea4a751e98ec53fb8 application/java-archive 2020-02-21 17:57:41
9 e9f2d75a619376e1cbbb041ab6520b62815eba1fea1b42992ea1f1734431fc58 application/x-dosexec 2020-02-21 17:57:31
10 fe1b795f21d91bcbefe9495a0b5389eadef644c152d3b2a40551a0693511697c application/x-dosexec 2020-02-21 17:57:21