VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-03 21:31:01 53%(26/49) f96a0be8f976e3ab2c7f9ae3c0494ecc

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9c80979a0b942ef6e10262c4d3aec5f95eb733e33154e25fc6396c088e2e47a0 text/plain 2020-06-04 15:59:22
2 c0a5d77d024fc74a67c5cf9e6753c7b863c1634a4ecea92243b1c225854c46a6 application/x-dosexec 2020-06-04 15:59:11
3 1fe69561536e18bc075780c293fcdf4a836d06f2df2a4cb7b36fa04a5e9934dd text/html 2020-06-04 15:59:01
4 81f95b87eb7ef2c3783c0052eaac29581d96991f4e2d1e755b5a1ff5fb161a15 text/html 2020-06-04 15:58:31
5 cd5c2eb353fdedb99c1e82f34f83c2857a2f97b92191db7629e8a744fce43c06 application/x-dosexec 2020-06-04 15:58:21
6 7df01bf88c474e2c10a6fb3195b791fd0ea0eb26958a86078b443675011a1caf image/jpeg 2020-06-04 15:58:12
7 81ca07af492c8fc9db6d433f2cad5d5311bf761ec831fa8d207cb80b2def5d47 application/x-dosexec 2020-06-04 15:58:01
8 aa38dab53f3e659135deb590dde1e6c7866d3f208a0aed622cadb69c4fc07724 application/x-dosexec 2020-06-04 15:57:31
9 0131ea340b53c183d9c67da66054c012112a81422a8e2bf60a096bcce2f15c70 application/octet-stream 2020-06-04 15:57:21
10 23c789b6628b2f1fb3d42c972a4b83fcae53ca2e587d53ed90528bebae7a1934 text/html 2020-06-04 15:57:11