VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-09 01:55:31 36%(18/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 7319ec704f1af6d7ef76f107663ae54513b0e4f8732d7e3b73a3d039709bf12e application/CDFV2-corrupt 2020-01-22 05:58:31
2 7f1ce41e824f1f55af9cd278ea1b39646dd35fec8289d8e9488e996d53f78bd3 application/x-dosexec 2020-01-22 05:58:21
3 2054a9ed52db235b34884db17d9cd1fbb990c1025b63e17f8f0dbc1338f21a3a application/x-dosexec 2020-01-22 05:58:11
4 c0a99b8b879fb05ceab6d8ad605acccaf6a2f7d2e43de87c1e02482593aa4f0c application/x-dosexec 2020-01-22 05:57:41
5 aaec7c279c8c07bf2b4c2703faeb81f4a062b9f3331c2e62303eb0ad4bf53265 application/x-dosexec 2020-01-22 05:57:31
6 491dfe0136351fa3aa91da5d4bf62dea155c7821cad773d16443b19ed61b0700 application/x-dosexec 2020-01-22 05:57:21
7 66dc26c6ddc75c34aa9dd9ac445de6b9ca4f556ac56cfc88fd39caefc3014826 application/x-dosexec 2020-01-22 05:57:11
8 a9b4787cdf5f9bc6a704745d9fb8c2e58fb2f3844496466428808e2224b90004 application/java-archive 2020-01-22 05:57:01
9 d7222389f9bc759681755734a0484cef0dcdc1617b6c1cb3f77c987e1ec32d9f application/x-dosexec 2020-01-22 05:56:41
10 b174ff2b8ac084a6bd4ae5f03988d826c4df52250c22ad09fae83dadfe834978 application/x-dosexec 2020-01-22 05:56:31