VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-09-18 18:02:00 0%(0/32) Aut.apk

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 18e7fcc67fb470d8b70747a16d7b330df52ecc7dec7cbae023e78af2e1d16bee application/x-dosexec 2020-12-02 04:03:01
2 802b95b0464f1b930e9d05f34ecd37dc1df6077ad1e5ef23ac678927ef127d1e application/x-dosexec 2020-12-02 04:02:32
3 9247829f0e1eb04b1467d0ca9a5f652f00c56e56c1435207bd7bf9403e49bf26 application/x-dosexec 2020-12-02 04:02:02
4 243820676e048c5f1a4dec7dbf9360b358755d5af6f4501f6c6977059cf711f2 application/x-dosexec 2020-12-02 04:01:02
5 36c69a923b532573111703bea316a5783beb1455e3cb50b4d8a6a04a1718846f application/x-dosexec 2020-12-02 04:00:31
6 6672e68f3be7e2abc6bdd1c69f48e8a054a71b9cd734ff34ea2504cd493c2219 application/x-dosexec 2020-12-02 04:00:01
7 ef0f61b0ee1573cabf31ad3a4b991a479ffc8351aed75e29f223d20c80f49c81 text/html 2020-12-02 03:59:01
8 87cb104f486af9bb49efd1933e686a598f0dda0b4c26e5703792f8c9eb0784db application/x-dosexec 2020-12-02 03:58:31
9 b4983f06c871c23c3652c69f43b905711f60fb4b1f5b1bb526d9054860672be4 application/x-dosexec 2020-12-02 03:58:01
10 060f9f337af84495ba492a83cc6a482ced7b202c99f9b585115b839d87900dc8 application/x-dosexec 2020-12-02 03:57:01