VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-07-06 17:00:11 30%(15/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 328bb8ef5de362341f2d9f135774339107f00bbaef4aebdaef75595cd6f597fe application/x-dosexec 2020-08-12 19:03:11
2 d03a7b5e43037e13651a29d8f90f761fb43ba5619d1ffcf49e989510b48ff722 text/html 2020-08-12 19:02:31
3 679104d78801d37383240c1594952673ca10557eaf4c9c6d86f963c6125f8130 text/html 2020-08-12 19:02:21
4 d42cb377f0c39784b352507dd554d1b2f9248ce8faa0208d3541b68b68d97765 application/zip 2020-08-12 19:02:11
5 27168fa84b373589a97f1a14d9a06c20664a789f02b7667230ebcc60df2634db text/html 2020-08-12 19:02:01
6 7b033122dc612fe4ac4bb9e4d1488e8c0ae68b6bcc407bd7bc48dddba7318bb3 application/x-dosexec 2020-08-12 19:01:31
7 ac9693e5f00a6f7e1479ec0d50c6cc191441ab79ebe07618e76ed5acb2f10d17 application/octet-stream 2020-08-12 19:01:21
8 3419218abf64fbe33286f7e99eb4e7d6e46cbe45ad2013156e87a69561e89245 text/html 2020-08-12 19:01:11
9 35348b5192433064fa599d2bdf1af7634d34c6d58ad89e9a4767a1c376231662 text/html 2020-08-12 19:01:01
10 319f7f867de2cb452965f7b8a011cffa89a29de7e8ca8e90372dbeaa12f9afdf application/x-dosexec 2020-08-12 19:00:31