VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2014-09-11 08:48:10 79%(31/39) 照片.exe

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 5e52ceee06498f1bddd76a9866d1507dc4fe804a1d355d9033bd12c470c3afa2 text/html 2020-07-09 06:01:31
2 4c322e00d6ca3c909ff5846d56d2823d22943e71c6d058c619205a4da2f96f65 text/html 2020-07-09 06:01:21
3 0f7c5fb68214ca123637d09e7eb994b101535fa8264d5bf3ec12589fc860c9ef text/html 2020-07-09 06:01:11
4 55d73d99464e48852b7257165acc24f9b5625921834c1bd5d5f97a0c4592c4ff text/html 2020-07-09 06:01:01
5 9a2c6ac321b80bba6602daae39e8082ba0e3e6b80a7e41089f9b38054b933e20 application/x-dosexec 2020-07-09 06:00:31
6 30e8f0b4a305d8214879315eeead4fc642e919c2173bdbf207b10dc01fe60b01 application/x-dosexec 2020-07-09 06:00:21
7 91f2aa9ebcaf865e5e55b298b09558e0ee73c4847c3350a743268879ec4cc906 application/x-dosexec 2020-07-09 06:00:11
8 320b8e9f5efe3cbdc87747da0168494b037104073befe660d8b6156385264230 text/html 2020-07-09 06:00:01
9 0c87a6e94653c7cafa9f09e0ffbbe1ccd9ea0ed147c14f0be6d98ca0128de7f2 text/html 2020-07-09 05:59:31
10 e1598b6c4773ff323fcd56da95f77fe3ff4269090c6d8ea499c10c52aea653ce application/xml 2020-07-09 05:59:21