VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-11-25 17:01:02 12%(6/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bc1ab477af6aa500ee5a8a709933ef1bc28ef6cd968ff2274a837248d4560477 application/x-dosexec 2021-01-26 14:04:31
2 77b13f56c32efe6d5dbf0c45b1f623c3d9a4dde329df89613bb236fe86c12892 text/html 2021-01-26 14:04:06
3 c5478698ce88d3cc04659ab3de6b5e809d89f6f0ffff10657791fe0e1238a2b6 application/x-dosexec 2021-01-26 14:04:01
4 4ecc00c17e0e6b148ea706cc5ccff8518bb3fcb8df468f52235573f020020fd7 application/x-rar 2021-01-26 14:03:58
5 5476e958330c85b4225a199e9d848f499f17df9f2a12bb271dd922fa2e4c7610 text/plain 2021-01-26 14:03:35
6 bfb591e36e8a8d40ba1569c72f7379e45a6eba950ce0b58543ca08fe7c503c4e application/x-dosexec 2021-01-26 14:03:01
7 fe2905d15fd7f9c16119f61c2993242b157c87337c6d25de6957f826e1cd7604 application/x-rar 2021-01-26 14:02:35
8 92856d0eada32047bcad6895399fcc1ba3ca971e386dcff0dbe3afb899503a0f application/x-dosexec 2021-01-26 14:02:31
9 81486991601eb6d846e5c6e649d0cd628697158ea9c184a7f246ff65ae60f70b application/x-dosexec 2021-01-26 14:02:01
10 474c05e39690429e91ee8f77aace3bf303d9aa6492e8c4cfde775dded85980ed image/jpeg 2021-01-26 14:01:01