VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-10-27 00:02:56 12%(6/49) dgVoodoo2_71_2.zip

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f10e71361f9faf1963de11712e4ce13f30777cc7e539105f751c8509500a0413 application/x-gzip 2020-11-26 00:03:01
2 f9db6e01de8955c03320b534d7f463917df4394c3773ee03df2352a0ffad70ce application/x-dosexec 2020-11-26 00:02:32
3 1e3419793f9191d6291255acba5c517bc44d6bffba6df5b3721b6a9418253773 application/x-dosexec 2020-11-26 00:02:06
4 a89900f27170a177afaebf6173d4d37bc2f8a8b4aef4febfde83f7e7d408ed1e application/x-dosexec 2020-11-26 00:02:01
5 25511402c8cde234b8581befbaa8b9720a3c6b9fa21e06cf0066408289f27e08 application/x-dosexec 2020-11-26 00:01:50
6 4835273f78f4db1e1c70e7105844836a39e2e31b5af47471e2ada6442228b42c application/x-dosexec 2020-11-26 00:01:01
7 299c9b4413655e71b454077f0a9a84551f1952b4efad5fad905b27e03410f20b application/x-dosexec 2020-11-26 00:00:31
8 a68b063705dab805c5da4841a5b4f7b62b33a7671b9bfbb41eb261203a8c7fba application/x-gzip 2020-11-26 00:00:01
9 276391084ccb9fc6ce84b0dd6d2323d59d57190c690981a396daa78656af5473 application/x-rar 2020-11-25 23:59:47
10 3f2d0acd6ae8ad71697454f05f9d096d512eff35754e0a4552802966cc52ede4 application/x-dosexec 2020-11-25 23:59:01