VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-08-14 16:00:01 4%(2/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f0f24f746b9b486f70763b261d4bdabbd2dc7f72e633f0d689edac82ebb80a86 application/x-dosexec 2020-11-26 05:03:01
2 1814537023e684df0caabbd13b571af0f2f37c8f3fcb66c3b5126b843be759a3 application/x-dosexec 2020-11-26 05:02:01
3 f8e17d783ee19c27125e01abc56043346e3a725df0fb2ef70c61795334daea48 application/x-dosexec 2020-11-26 05:01:01
4 b68eb8b9bc46bd93281e26e00ba0d8ca1a14f661744c6b5770f3a2607f902821 application/x-dosexec 2020-11-26 05:00:32
5 9d27e708d5da89dbeb03beb92186bfe8328946db4c2687ebc522249dfa4f7881 application/x-dosexec 2020-11-26 05:00:02
6 6e3cde811af0f09dbad8c2ca98ed605c0d7caa462bda7fc2c469a179e9d6332d application/octet-stream 2020-11-26 04:59:01
7 a301ced85b716a7f6ca68021976f687a79b5484e0df561cc4821b275f2409b1e application/x-dosexec 2020-11-26 04:58:31
8 08fc76ff3299ef9da891b6fe5afab12064571dab12a52d4b16d268669634afd2 application/x-dosexec 2020-11-26 04:58:01
9 e97b28bcb9e76610f79b12a2594aff96ebdd9b63aee9ae04acfd88c9fa8a265f application/x-dosexec 2020-11-26 04:57:01
10 ec5e667f4403ca3e75c6abfa7c9910e9314579fff95b13ecc6081e0b5503dd7a application/x-dosexec 2020-11-26 04:56:31