VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-02-16 18:35:41 32%(16/49) c8c5a67b6c570ae2b042e1ea3042e3af

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b0bb03b212cd365194d3ee8cd02e0d89124d4f0dca345c6a28221d1c19cb2b92 application/x-dosexec 2020-05-28 09:00:04
2 79d1cff375e3ddf021a0c084ad3e7c88431338b202bf15b4bed26fdce9813ba6 application/x-dosexec 2020-05-28 08:59:47
3 e1f0b06e3662807df7a2501a11a740a4be80954cde52f6c0a5a509c80654fa60 text/plain 2020-05-28 08:59:31
4 37ec9dc0cbe8b9c9faa424efd121b1a901d5eab6c35781556c4d9e78af802196 application/x-dosexec 2020-05-28 08:59:21
5 f7281098fefebcd0405d101beac64435ef80c6567c053194f6b4be13efdd40b1 text/html 2020-05-28 08:59:11
6 77ec914d7e04a32b905bc5ae7be09b6257c078b7d4219f9ca7d57eee023aad42 application/x-dosexec 2020-05-28 08:59:01
7 5032255b7ce2994576cc1ee720587fafbaa6270c84ebe9a231c8a3258c58cc73 text/plain 2020-05-28 08:58:32
8 f3495f6e92aaf51a4de42c03c7310080f80e473f1de9c8db476ffd40e049dde8 application/x-dosexec 2020-05-28 08:58:22
9 294226c6b8c9460170b48236708e9c4ae2490884e8ab7112e8ea11fc8478f70c text/html 2020-05-28 08:58:12
10 057a9927bae76e43e84db89e164ded5b11d752a91b6d47a498e48df12aa04277 application/x-dosexec 2020-05-28 08:58:02