VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-12-04 10:39:02 51%(25/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 1dd4ac4925b58a2833b5c8969e7c5b5ff5ec590b376d520e6c0a114b941e2075 application/vnd.ms-excel 2020-02-25 05:59:11
2 f96813b75ba6b029595e37c61c6729daf26e5135d358060a80ca6762a0b213eb text/html 2020-02-25 05:59:01
3 3369272f1be98d8e923d7d9dc40f74f24fee3a65625aaf197ccbd73ca2ede326 application/x-dosexec 2020-02-25 05:58:41
4 c2103d4a2f5c588081b9a127b3bf70d49de4f14a6a604c72f6ee0e5dac838a9a application/x-dosexec 2020-02-25 05:58:31
5 327f7486e1634e3c0ba6ed6de25d8ab9a4bd52ab936a68c42c8e968d5a62e12e application/x-dosexec 2020-02-25 05:58:21
6 f9913c7e6cb0df5203cf0ab4acce0c11043fab49b9563ed2af0962c007ae7494 application/x-rar 2020-02-25 05:58:17
7 a27a806a798e4e853b86ff3b4e9e0ddb4be7849320254794687d449107291b14 application/x-dosexec 2020-02-25 05:58:11
8 3563f7b294930b5e7326c32117ba858d3f4a90f684e5642bc51480316a3330f2 application/x-dosexec 2020-02-25 05:58:01
9 4529b50f2179b0b7a297ae958699ac2d79ffd2b37679d41b5f77a2b4281a1649 application/x-dosexec 2020-02-25 05:57:41
10 3ded97a8efa3a69437007e44b17a438abbe8f2f5199ae07c7e6e34f3c589ba99 text/html 2020-02-25 05:57:31