VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-10-25 15:06:52 75%(37/49) 123.bak

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c192663c9ea193364901167f50ac8a0af05bcb7bd460e6dbe197860a1b2be648 image/jpeg 2020-02-28 23:58:57
2 28cc06b416086931d8695b1a37d07ad11b9f76ce1dd40fa2a05af2ae4f5b8e1e application/zip 2020-02-28 23:58:45
3 f1ba754a9e876e12f0afd4b82fb13aef34c058bf69343a8242abaf7918f6d900 application/octet-stream 2020-02-28 23:58:41
4 86e4c750736fd89bf05cc4f1622058cfd1e068d2f54b6f0ee41fd03872f54960 application/x-dosexec 2020-02-28 23:58:31
5 c3a69074186c822647edf3c707030e1add7eae69286f504f5f8321c1fd4204ee application/x-dosexec 2020-02-28 23:58:21
6 4d0fb0e3fd01c617af0710485ee7fd8b6d18dfb3fad6d1454d5ce42ae951be73 application/x-dosexec 2020-02-28 23:58:11
7 a7af519bc0c1bf53431cc861cadcdc3876d4d4dd77125ae7ab875ba6fb3bd9bd application/x-dosexec 2020-02-28 23:58:01
8 96d315c42f10cbc98b1d25b274715d36b8cbbff63a2a28c75ef412df705ee892 application/x-dosexec 2020-02-28 23:57:58
9 5b17b1e84cda4f95161a74c6cf695dfe3818681756836e64dac4d2250f3c5bd2 application/x-dosexec 2020-02-28 23:57:41
10 f2e1dc528f2dd9eb03dfd0f119ae890b9e2752f2a7a1e4a5811c2f3aebc7dab4 application/x-dosexec 2020-02-28 23:57:35