VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-01-21 21:04:01 20%(10/49) 00PalmPilot_OS_Emulator3.5

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 5999fca8638cd5133b60c9a4cae765e30ac704e8eccfce5ea58630618a728741 application/x-dosexec 2021-02-28 18:05:01
2 a2206290d4689628010ccacdb82c5a6bf26a7208597d1470bb84fd09d3c782e9 application/x-gzip 2021-02-28 18:04:31
3 c95a05fe237065366c7a109b26de0970d08f41f58305ba42819cb3b8f394ec62 application/x-gzip 2021-02-28 18:04:01
4 c9a3ef004b983628f1c317480f033eda929a81c577a0797469ce493428ae34ab application/x-dosexec 2021-02-28 18:03:01
5 ed3c80ee127d7f57d17215b09da197c0cb08764b4575f9f338f8ea3a498de5f7 application/x-dosexec 2021-02-28 18:02:31
6 d0b128cf04792d7350b6b09a8c18ff10edf6595965c0718192e01bc9a0c0fe2f application/x-dosexec 2021-02-28 18:02:01
7 46c8e636cdc216bfb43be87ce323b774715f1d0c2c594eaff816792d93f3d377 application/x-dosexec 2021-02-28 18:01:01
8 d225beb2fe24805520ded95e38779d93a8c889cd8b0474cc14c8394e9b3592c5 text/plain 2021-02-28 18:00:31
9 095717184ca7c98449c487a7825a9166b1e6a49e2c04cd66df42159cf1eaad49 application/x-gzip 2021-02-28 18:00:01
10 d0c99477f5266b9311b3754159d89bdc2991482892191b400a79edb1cfe255c4 application/msword 2021-02-28 17:59:01