VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2021-01-21 20:01:14 18%(6/32) Android18.apk

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f7d9adb0d148ba0189364685b3b80b45105eccb6c8932676ab8d58095dd6f3b1 application/x-dosexec 2021-03-06 22:07:03
2 f69d05623b57a4ebace3e51e9fbfe2648c11e0bc2dba8eef5ea41442601bbb6b text/html 2021-03-06 22:06:31
3 3f6a4c209b9f54177ae2f65e136a191b93855b9c7c5081561d497184a7dfc925 application/x-dosexec 2021-03-06 22:06:01
4 fa7aae621704c8ee95f1f65d1e83db0a15a09e21718cb0118472d496850f5f4b application/x-dosexec 2021-03-06 22:05:31
5 203678f9d1d8caf98f95e530f7264f025bef94b965a54364fa5730df0587d8ce application/x-dosexec 2021-03-06 22:05:01
6 3ae0d93a76caad9f718de28c51edd351ab325563a78d2e25771987735be346fa application/octet-stream 2021-03-06 22:04:31
7 dd717a5e791d60756d0547ec7e7501e91ef7285a7347be730fc725c10a074055 text/plain 2021-03-06 22:04:01
8 0fdf6ea44eae65423b9d2dd682017892ed43110b757f7c74ffbc691f70164372 application/x-dosexec 2021-03-06 22:03:31
9 b69caaef596715a5ead5aac8af29f95d18454eef8081f3931fa7e9d3663a0c19 application/x-dosexec 2021-03-06 22:03:01
10 6ec1e856108d39c60bf911b918de847ad7db4f15fa709677e0f2a59cbc3f4577 application/x-gzip 2021-03-06 22:02:31