VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2019-11-13 21:42:31 53%(26/49) e9f92250de5d03fc1b5b1056fc01632a

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e0bc168103b942a7a43db2ef2e822d743480dcd43d05a8399b1efb2189d0843a text/html 2020-01-25 05:58:21
2 8c57dd9d6beb65992f09c7b8e85ee9e1d20e07d623ef1b1704e803f758d0840a application/zip 2020-01-25 05:58:11
3 ff52684473c290fc2ae965639a10252632a86e57c73d8f0ea1bc88e9dedd2d11 application/x-dosexec 2020-01-25 05:57:41
4 a11a10c15a9b056c088a9f73719bb11eb58a36e1b10f44e83a9ae06c14e132ea application/x-dosexec 2020-01-25 05:57:31
5 91b6fedf975c38dd7eefd19f2f245d08c3acc06382ccc1d2b0142d8adaaac397 application/x-dosexec 2020-01-25 05:57:21
6 8f28d088ba2d3ed90ae38841a7b42c7077737e99066b33e193199c08cc6311ce text/html 2020-01-25 05:57:11
7 187534bb1d89f03350777508fa2f65161e34303e8548db8dadab8d497b3ced67 application/x-dosexec 2020-01-25 05:57:01
8 4d61d768ba421d483afe4298a46217c97efdd24c90f4956376e40b42be2d1148 application/x-dosexec 2020-01-25 05:56:41
9 24babc7b4bd50911043e022eab90ce30847c6cd5998d45adea8c2e5aa231c1a3 application/x-dosexec 2020-01-25 05:56:31
10 f135bfcd804cc5ba46d8f1d51169a21ee04a019bcaa6ea56d1812a40bc40ea65 text/html 2020-01-25 05:56:21