VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

virscan
VirSCAN
VirSCAN

ประวัติการสแกนไฟล์ SHA256 เดียวกัน

สแกนผลลัพธ์

ตรวจสอบวันที่ อัตราการตรวจจับ ชื่อไฟล์
1 2020-01-24 14:57:41 46%(23/49) File name not allowed

ค่า SHA256 สุดท้าย 10 รายการ

sha256 ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b04dd57b53bd2e1dd39a627d88da8b3e080f56a973dcd50ab495081f3d110c98 application/x-dosexec 2020-02-21 23:59:36
2 09b13047bbc86f1bb52a4acea8996ea543ddfed170749c4b83475d005b2766e9 application/x-dosexec 2020-02-21 23:59:02
3 7c5adea489d07731449df1b244377d4140be9611a63538a1b47c525daf0553ce application/x-dosexec 2020-02-21 23:58:41
4 a962f4b357acfc2dc7fa01401bc8d8747c9e5082be63044106962ec536d44e30 application/x-dosexec 2020-02-21 23:58:31
5 775b864b9b1e1456df08849afd64a2c85dc8597b64cae6ea8d1f863bde6f460d application/x-dosexec 2020-02-21 23:58:21
6 792e665baa806f3632c22afe45bbd7bc6fa4441e3be434d34c9a5d81485f357b application/x-msi 2020-02-21 23:58:11
7 d73c38096cfd9068d844bdcd5f25f0c6b601e5963dc73cd2bec4603880369d41 application/x-dosexec 2020-02-21 23:58:01
8 ef1e13b93d2ee4abbedd9f5328a48c097fcdff39200c9b5dbbe54dccc6440a91 application/x-dosexec 2020-02-21 23:57:41
9 3699ae230810ca7d57438231bcb975dbf0a055a52cff41f6fda875e6fc892dd9 application/x-dosexec 2020-02-21 23:57:31
10 6e3aedbdbd10e035195e44e5f13828fa07c0b9840f1898a33068f396391ca68c application/x-dosexec 2020-02-21 23:57:27